Artykuł sponsorowany

Skąd wzięło się stowarzyszenie horeca?

Skąd wzięło się stowarzyszenie horeca?

To pytanie, które nurtuje wiele osób związanych z branżą hotelarską, gastronomiczną i cateringową. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju tych sektorów, a jednym z nich jest właśnie horeca. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć historię powstania tego stowarzyszenia oraz jego rolę w polskiej gospodarce.

Czym jest horeca i jakie są jej korzenie?

Horeca to skrót od angielskich słów hotel (hotel), restaurant (restauracja) i café (kawiarnia), które łącznie tworzą nazwę branży hotelarsko-gastronomicznej. Pojęcie to narodziło się we Francji w latach 80. XX wieku, gdzie zaczęto używać go jako określenia dla sektora usług świadczonych przez te trzy rodzaje przedsiębiorstw. W Polsce termin ten zaczął być stosowany na początku lat 90., wraz z dynamicznym rozwojem rynku turystycznego i gastronomicznego po transformacji ustrojowej.

W miarę jak horeca gastronomia zaczęła się rozwijać w Polsce, pojawiła się potrzeba stworzenia instytucji, które będą reprezentować interesy przedsiębiorców z tego sektora. Organizacje i stowarzyszenia horeca powstały, aby wspierać rozwój branży, dbać o jej wizerunek oraz promować jakość usług świadczonych przez hotele, restauracje i kawiarnie. Działalność tych organizacji opiera się na współpracy z przedstawicielami biznesu, władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki i gastronomii.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia polskiego stowarzyszenia horeca?

Polskie stowarzyszenie horeca od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz poprawy jakości usług hotelarskich i gastronomicznych w naszym kraju. Jednym z najważniejszych osiągnięć tej organizacji jest wprowadzenie systemu certyfikacji hoteli, restauracji i kawiarni, który pozwala na ocenę standardów oferowanych przez te obiekty. Ponadto, stowarzyszenie horeca angażuje się w organizację szkoleń, konferencji i targów branżowych, które pozwalają na wymianę doświadczeń i wiedzy między przedsiębiorcami oraz ekspertami z dziedziny turystyki i gastronomii.

Działalność stowarzyszenia horeca przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej na rynku międzynarodowym. Poprzez swoje inicjatywy, organizacja wspiera rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca dla turystów z całego świata.