Artykuł sponsorowany

Na czym polega pełnomocnictwo notarialne?

Na czym polega pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to dokument, który pozwala jednej osobie działać w imieniu drugiej. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie możemy samodzielnie załatwić ważnych spraw lub chcemy powierzyć je komuś innemu. W Warszawie, na Ochocie, znajdziemy wiele kancelarii notarialnych, które pomogą nam sporządzić takie pełnomocnictwo.

Rodzaje pełnomocnictw notarialnych

Pełnomocnictwa notarialne dzielą się na ogólne i szczegółowe. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do podejmowania wszelkich czynności prawnych w imieniu mocodawcy, z wyjątkiem tych, które wymagają odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo szczegółowe dotyczy natomiast konkretnych czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości czy reprezentowanie mocodawcy przed sądem. Warto pamiętać, że niektóre czynności, jak np. zawarcie małżeństwa czy ustanowienie hipoteki, nie mogą być przedmiotem pełnomocnictwa.

Sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego

Aby sporządzić pełnomocnictwo notarialne, należy udać się do kancelarii notarialnej. Notariusz sporządzi akt notarialny, który będzie zawierał treść pełnomocnictwa oraz dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, konieczne będzie przedstawienie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Ważne jest, aby dokładnie określić zakres uprawnień pełnomocnika oraz ewentualne ograniczenia czy warunki jego działania.

Koszty i ważność pełnomocnictwa notarialnego

Koszt sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego w Warszawie na Ochocie zależy od ceny taksy notarialnej, która wynosi 100 zł za każdą stronę aktu notarialnego. Dodatkowo, może być pobrana opłata za doradztwo prawne oraz ewentualne tłumaczenia dokumentów. Pełnomocnictwo notarialne jest ważne przez czas określony w akcie lub do momentu odwołania przez mocodawcę. Warto pamiętać, że odwołanie pełnomocnictwa również wymaga formy aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że pełnomocnictwo notarialne różni się od pełnomocnictwa zwykłego. To drugie wystarczy sporządzić na piśmie i podpisać przez mocodawcę, jednak nie ma takiej mocy prawnej jak pełnomocnictwo notarialne. W przypadku niektórych czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości czy reprezentowanie przed sądem, wymagane jest właśnie pełnomocnictwo notarialne.