Artykuł sponsorowany

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Kiedy możliwa jest refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

W Polsce osoby starsze, w tym emeryci, mogą liczyć na refundację zakupu aparatu słuchowego. Refundacja ta jest możliwa dzięki systemowi świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W artykule przedstawiamy, jakie warunki muszą być spełnione oraz jak przebiega proces ubiegania się o refundację aparatu słuchowego dla emeryta.

Kwalifikacja do refundacji aparatu słuchowego

Aby skorzystać z refundacji aparatu słuchowego, emeryt musi najpierw udać się do lekarza pierwszego kontaktu (POZ) w celu uzyskania skierowania na badania audiologiczne. Lekarz oceni stan słuchu pacjenta i wystawi skierowanie do specjalisty – audiologa lub otolaryngologa. Następnie specjalista przeprowadzi szczegółowe badania, takie jak audiometria tonalna czy impedancja akustyczna, aby ocenić stopień niedosłuchu oraz potrzebę stosowania aparatu słuchowego.

Rodzaje refundowanych aparatów słuchowych

W Polsce refundacji podlegają różne rodzaje aparatów słuchowych, zarówno te analogowe, jak i cyfrowe. Wybór konkretnego modelu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rekomendacji specjalisty. Decydującymi czynnikami są między innymi stopień niedosłuchu, rodzaj ubytku słuchu, a także komfort użytkowania. Ważne jest, aby aparat słuchowy był dostosowany do potrzeb pacjenta i zapewniał mu jak najlepszą jakość słyszenia.

Procedura ubiegania się o refundację aparatu słuchowego

Po uzyskaniu rekomendacji specjalisty dotyczącej konieczności stosowania aparatu słuchowego, emeryt może ubiegać się o refundację zakupu urządzenia. W tym celu należy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ z dokumentacją medyczną potwierdzającą diagnozę oraz rekomendację lekarza. Następnie NFZ wyda decyzję o przyznaniu refundacji, która będzie uwzględniała kwotę dofinansowania oraz termin ważności decyzji. Warto pamiętać, że refundacja aparatu słuchowego dla emeryta w Barlinku może pokryć całość lub część kosztów zakupu aparatu słuchowego, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Realizacja refundacji i zakup aparatu słuchowego

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu refundacji, emeryt może udać się do wybranego punktu sprzedaży aparatów słuchowych, który współpracuje z NFZ. Tam specjalista dobierze odpowiedni model aparatu, dostosowany do potrzeb pacjenta oraz jego możliwości finansowych. Po zakupie aparatu, należy zachować fakturę oraz dokumentację medyczną, gdyż mogą być one potrzebne do kontroli realizacji refundacji przez NFZ.